دسته‌ها
تبدیل-انرژی

سامانه های تهویه و تبرید

دسته‌ها
تبدیل-انرژی

طراحی و ساخت سیستم خنک کاری اتاقک تست موتورهای احتراق داخلی

شرکت فنی و مهندسی دانش گستران ثاقب