دسته‌ها
سازه ملخ

بدنه پرنده بدون سرنشین

دسته‌ها
سازه ملخ

ملخ پرنده بدون سرنشین

دسته‌ها
سازه مانورینگ

بدنه شناور Planing

دسته‌ها
سازه مانورینگ

کشتی هوایی و هواایست

شرکت فنی و مهندسی دانش گستران ثاقب