دسته‌ها
پروانه ملخ

بررسی عددی فویل ها

دسته‌ها
سازه ملخ

ملخ پرنده بدون سرنشین

دسته‌ها
سازه ملخ

بدنه پرنده بدون سرنشین

شرکت فنی و مهندسی دانش گستران ثاقب