شرکت فنی و مهندسی دانش گستران ثاقب

شرکت فنی و مهندسی دانش گستران ثاقب با تکیه بر متخصصان و کارشناسان ارشد فنی و مهندسی در زمینه های تحلیل، طراحی و ساخت سازه‌های هوایی، دریایی و زمینی فعالیت خود را آغاز نموده است.

شرکت فنی و مهندسی دانش گستران ثاقب