تیم ما

شرکت فنی و مهندسی دانش گستران ثاقب با توجه به ماهیتی دانش بنیان، از متخصصینی در سطوح مختلف برای انجام امور در راستای اهداف بهره می‌برد. تخصص های به کار گرفته شده در چینش اداری شرکت به ترتیب مدارج علمی عبارت است از:

  • مکانیک-تبدیل انرژی (دکترا)
  • هوافضا-آیرودینامیک (فوق لیسانس)
  • دریا-هیدرومکانیک (فوق لیسانس)
  • مکانیک-تبدیل انرژی (فوق لیسانس)
  • مکانیک-طراحی کاربردی (فوق لیسانس)
  • متالورژی-شکل دهی فلزات (فوق لیسانس)
  • صنایع-مدیریت سیستم و بهره‌وری (فوق لیسانس)

شرکت فنی و مهندسی دانش گستران ثاقب