دعوت به همکاری

شرکت فنی و مهندسی دانش گستران ثاقب
کارشناس سیالات
(آقا)

مهارت‌های تخصصی
 آشنایی با دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
 تسلط بر کدنویسی به زبان #C، فرترن و متلب
 تسلط بر نرم‌افزارهای تحلیل سیالاتی (ANSYS CFX, Fluent, Starccm)

مهارت‌های عمومی
 تسلط کافی بر زبان انگلیسی
 دارای سابقه کار مرتبط
 دارای روحیه کار تیمی

کارشناس مانورینگ
(آقا)

مهارت‌های تخصصی
 آشنایی با دینامیک و کنترل پرواز
 تسلط بر مباحث و تئوری پایداری
 تسلط بر محاسبه ضرایب پایداری توسط کد یا نرم‌افزار از قبیل (DATCOM, ANSYS, Starccm,...)

مهارت‌های عمومی
 تسلط کافی بر زبان انگلیسی
 دارای سابقه کار مرتبط
 دارای روحیه کار تیمی

کارشناس سازه
(آقا)

مهارت‌های تخصصی
 تسلط بر روش اجزا محدود و کدنویسی
 تسلط بر نرم‌افزارهای تحلیل سازه (ANSYS structure, Abaqus,...)حسابداری یا مدیریت
 تسلط بر نرم‌افزارهای Catia, Solidwork,...) CAD)

مهارت‌های عمومی
 تسلط کافی بر زبان انگلیسی
 دارای سابقه کار مرتبط
 دارای روحیه کار تیمی

کارشناس امور مالی و اداری
(آقا)

مهارت‌های تخصصی
آشنایی با نرم‌افزار حسابداری سپیدار
 دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس یکی از رشته‌های حسابداری یا مدیریت
 آشنایی با امور قراردادها
 آشنایی با ثبت شرکت‌ها
 آشنایی با امور بیمه و مفاصا حساب
 آشنایی با سیستم حضور و غیاب مکانیزه

مهارت‌های عمومی
 ICDL در سطح خوب
 دارای سابقه کار مرتبط (حداقل 2 سال)
 دارای روحیه کار تیمی
تسلط کافی بر زبان انگلیسی
 قدرت تحلیل و بررسی گزارش‌های مربوطه

کارشناس آب
(آقا)

مهارت‌های تخصصی
آشنایی با ساختار کلی سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط و تاثیر گذار (به طور مثال: آبفا)
دارای مدرک تحصیلی یکی از رشته های مهندسی مدیریت منابع آب، مهندسی آب، مهندسی عمران آب، هیدروژئولوژی و هیدرولوژی
آَشنایی با کتب و منابع مرجع در حوزه منابع آبی کشور

مهارت‌های عمومی
تسلط بر یکی از نرم‌افزارهای گرافیکی ( به طور مثال: فتوشاپ)
آشنایی با ابزارهای جست و جوی اینترنتی
دارای روحیه کار تیمی
تسلط کافی بر زبان انگلیسی
ICDL در سطح خوب

Choose File

حداکثر سایز 5 MB (ارسال رزومه در قالب فرمت لینک شده الزامی می‌باشد)

لطفا صبر کنید