مشاوره

شرکت فنی و مهندسی دانش گستران ثاقب جهت ایجاد اعتماد و اطمینان برای کارفرما قبل از شروع فاز عملیاتی پروژه، قابلیتی فراهم می­نماید تا امکان سنجی و نیازسنجی های لازم برای فهم هزینه ها و بهره وری پروژه مورد نظر کاربر با استفاده از ابزاری همچون  طرح تجاری (BP)  در قالبی به نام اتاق مشاوره صورت پذیرد.

این مجموعه با در نظر گرفتن بازار و تمامی حالات سود و هزینه ها و همچنین امکان پذیر بودن پروژه با توجه به امکانات موجود، بهترین پیشنهادات را در اختیار مشتری خود قرار داده و با تکیه بر تجارب متخصصین، خروجی مطلوبی در اختیار کارفرما قرار خواهد داد.

شرکت با توجه به ماهیت قراردادها و نیاز از سوی کارفرما، قادر به انجام پروژه ها در سه فاز نیاز سنجی و امکان سنجی، طراحی مقدماتی ( طراحی اولیه) و طراحی تفضیلی (طراحی جزئیات)، ساخت و تست محصول بر اساس مستندات تحویل گیری و شرایط مورد تایید کارفرما می باشد.

شرکت فنی و مهندسی دانش گستران ثاقب