دسته‌ها
سازه مانورینگ

بدنه شناور Planing

دسته‌ها
سازه مانورینگ

کشتی هوایی و هواایست

شرکت فنی و مهندسی دانش گستران ثاقب